18 lutego 2015

ZABUDOWA METALOWYCH FUTRYN - KONCEPT

Przed i po realizacji